Władze

Organy spółki:

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Gmina Prusice – Burmistrz Miasta i Gminy Prusice.

RADA NADZORCZA
Wiktor Lubieniecki – Przewodniczący
Karol Idzik
Cezary Witosza
ZARZĄD JEDNOOSOBOWY
Hubert Olszewski – Prezes Zarządu