Władze

Organy spółki:

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Gmina Prusice – Burmistrz Gminy Prusice.

RADA NADZORCZA
Wiktor Lubieniecki – Przewodniczący
Sebastian Trojan
Aleksandra Białkowska
ZARZĄD JEDNOOSOBOWY
Hubert Olszewski – Prezes Zarządu