Odbiór nieczystości płynnych

Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb i osadników). Odpady płynne odbieramy specjalistycznymi pojazdami asenizacyjnymi o pojemności zbiornika od 5 do 10 m³.

Ponadto nasza oferta dla indywidualnych gospodarstw domowych obejmuje: