ODBIÓR USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

2022-03-24

OGŁOSZENIE Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o. poszukuje odbiorców do rolniczego zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych z […]

Taryfa dla zbirowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prusice

2020-12-11

Zgodnie z Decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dot. zatwierdzenia ustalonej przez Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO […]

Taryfa na zbiorowe odprowadzanie ścieków

2020-01-25

Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o. informuję, iż z dniem 01.01.2020 r. w życie wchodzi nowa […]