Cennik

CENNIK USŁUG

Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o.

obowiązujący od 01.07.2019 r

Rodzaj usługi

Cena netto

Cena brutto

Stawka VAT

Wywóz ścieków socjalno-bytowych

na terenie Gminy i Miasta Prusice

– beczka asenizacyjna o pojemności 5 m3

101,85 zł

110,00 zł

8%

Wywóz ścieków bytowych od firm

i pozostałych jednostek na terenie Miasta i Gminy Prusice – beczka asenizacyjna o pojemności 5 m3

125,00 zł

135,00 zł

8%

Wywóz ścieków socjalno-bytowych z poza terenu Gminy Prusice

beczka asenizacyjna o pojemności 5 m3

143,52 zł

154,98 zł

8%

Wywóz ścieków bytowych od firm

i pozostałych jednostek z poza terenu Gminy Prusice – beczka asenizacyjna

o pojemności 5 m3

162,05 zł

175,00 zł

8%

Wynajem koparko – ładowarki

109,76 zł

135,00 zł

23%

Usługa czyszczenia kanalizacji

-WUKO

250,00 zł/h

3,00 zł/km

307,50 zł/h

3,69 zł/km

23%

23%

Wynajem wywrotki

100,00 zł/h

3,00 zł/km

123,00 zł/h

3,69 zł/km

23%

23%

Wynajem samochodu bus (wraz z kierowcą)

3,00 zł/km

24,39 zł/h postoju

3,69 zł/km

30,00 zł/h postoju

23%

Wywóz nieczystości

(po budowlane, gruz, ziemia)

550,00zł/t

594,00zł/t

8%

Wynajem kontenera KP-7 – do 3 dni

Wynajem kontenera KP-7 – do 6 dni

100,00 zł + 3,00 zł/km

200,00 zł + 3,00 zł/km

123,00 zł + 3,69 zł/km

246,00 zł + 3,69 zł/km

23%

 

23%

Wynajem zamiatarki

52,72 zł/h

64,85 zł/h

23%

Wynajem ciągnika ISEKI

51,62 ZŁ/h

63,49 zł/h

23%

Wynajem agregatu wraz z paliwem

406,50 zł

500,00 zł

23%

Wynajem kosiarki bijakowej (usługa)

91,00 zł/h

98,28 zł/h

8%

Uwagi:

Podane ceny są cenami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie wg indywidualnych ustaleń z kontrahentem.

Ceny za wywóz ścieków mogą ulec zmianie ze względu na indywidualne parametry odebranych ścieków, wg zawieranych umów.