RODO

Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 3, 55-110 Prusice.
  2. Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Prusickim Przedsiębiorstwie Komunalnym PROEKO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 3, 55-110 Prusice jest możliwy jest pod numerem tel. 71/312 62 28 lub adresem e-mail proeko@prusice.pl
  3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)
  6. Posiada Pani/Pan/Państwo prawo do żądania od administratora:

dostępu do danych osobowych,

otrzymania kopii danych osobowych,

uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,

czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Wszelkie sprawy oraz decyzje związane z Państwa danymi osobowymi mogą Państwo zgłaszać na adres e-mail: proeko@prusice.pl