Zamówienia publiczne

II rozeznanie rynku w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeźno w Gminie Prusice”

Zaproszenie do złożenia oferty Zaproszenie do złożenia oferty

Schemat układu oczyszczania ścieków Załącznik nr 8 do zaproszenia- Schemat układu technologicznego oczyszczalni ścieków

Projekt umowy Załącznik nr 6 do zaproszenia-projekt umowy

Zawiadomienie Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej