Realizacje

Przebudowa drogi w Brzeźnie

Przebudowa drogi w Zakrzewie

Konserwacja placów zabaw na terenie Gminy Prusice

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Prusice

Wykonanie skwerów i miejsc zieleni

Przygotowanie terenu pod imprezy

Utrzymywanie dróg gminnych

Wykonanie terenu pod plac zabaw wraz z chodnikiem

Wykonanie kostki brukowej pod przystanki autobusowe

Wykonanie mebli drewnianych na Rynek w Prusicach

Zabezpieczenie budynku gospodarczego na ul. Żmigrodzkiej w Prusicach

Rekultywacja składowiska odpadów w Krościnie Wielkiej wraz z budową 2 studni odgazowujących