PFR

Przedsiębiorca korzysta z subwencji w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 1.0 PFR dla Mikro, Małych i Średnich Firm”.