Rachunek bankowy

Rachunek  bankowy:

13 95830009 0210 4391 2000 0010 ( BS Oborniki Śląskie- Odział w Prusicach)