Roboty ziemne

Celem robót ziemnych jest przygotowanie podłoża dla posadowienia budynku lub budowli naziemnej lub nadziemnej, budowli ziemnej lub podziemnej, albo też – zmiana ukształtowania powierzchni terenu.
Nasze roboty ziemne obejmują: odspojenie od calizny, wydobycie odspojonego materiału zwanego urobkiem, transport urobku, układanie i zagęszczanie masy ziemnej.
Nasza firma wykonuje roboty ziemne nowoczesnym sprzętem a największym naszym atutem są doświadczeni operatorzy oraz pracownicy.