Podaj stan wodomierza

    Stan licznika na dzień (RRRR-MM-DD)*