Taryfa dla zbirowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prusice

2020-12-11 Proeko

Zgodnie z Decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dot. zatwierdzenia ustalonej przez Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prusice, informujemy, iż z dniem 01.01.2021r. nastąpi zmiana stawki za odprowadzenie 1 m 3 ścieków zbiorczym systemem kanalizacyjnym.

Decyzja-WR.RZT_.070.402.2019.AS_