Taryfa na zbiorowe odprowadzanie ścieków

2020-01-25 Proeko

Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o. informuję, iż z dniem 01.01.2020 r. w życie wchodzi nowa taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prusice na okres 3 lat zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. znak: WR.ZTR.070.402.2019.AS.